پژوهش رسانه

پژوهش  رسانه

پژوهش رسانه، درهای کسب دانش و مهارت را به روی شما می گشاید


مقایسه کالا (0)


آموزش کلیه دروس اول دبستان

آموزش کلیه دروس اول دبستان

این بسته آموزشی شامل دروس علوم، ریاضی، قرآن، بخوانیم ،تمرین  فارسی، آزمایشگاه علوم  و دیکته می باشد. تمام عناوین کتب درسی به همراه تمام..

90,000 تومان

آموزش کلیه دروس دوم دبستان

آموزش کلیه دروس دوم دبستان

این بسته آموزشی شامل دروس علوم، ریاضی، قرآن، بخوانیم ،تمرین  فارسی، آزمایشگاه علوم  و دیکته می باشد. تمام عناوین کتب درسی به همراه تمام..

90,000 تومان

آموزش کلیه دروس سوم دبستان

آموزش کلیه دروس سوم دبستان

این بسته آموزشی شامل دروس علوم، ریاضی، قرآن، بخوانیم ، هدیه های آسمانی ، آزمایشگاه علوم  و دیکته می باشد. تمام عناوین کتب درسی به همراه تمام..

90,000 تومان

آموزش کلیه دروس ششم دبستان

آموزش کلیه دروس ششم دبستان

این بسته آموزشی شامل دروس علوم، ریاضی، قرآن، آزمایشگاه علوم ، بخوانیم و دیکته  می باشد. تمام عناوین کتب درسی به همراه تمامی نکات مهم مربوط ب..

90,000 تومان

آموزش کلیه دروس چهارم دبستان

آموزش کلیه دروس چهارم دبستان

این بسته آموزشی شامل دروس علوم، ریاضی، قرآن، مطالعات اجتماعی ،آزمایشگاه علوم و دیکته  می باشد. تمام عناوین کتب درسی به همراه تمامی نکات مهم ..

90,000 تومان

آموزش کلیه دروس پنجم دبستان

آموزش کلیه دروس پنجم دبستان

این بسته آموزشی شامل دروس علوم، ریاضی، قرآن، مطالعات اجتماعی ،آزمایشگاه علوم و فارسی  می باشد. تمام عناوین کتب درسی به همراه تمامی نکات مهم ..

90,000 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)