لوح سما

لوح سما

رشد تکنولوژیهای آموزشی و توسعه فضای مجازی ما را بر آن داشت تا با تولید نرم افزارهای آموزشی گامی در جهت توسعه روشهای نوین آموزشی برداریم


مقایسه کالا (0)


آموزش کلیه دروس  اول دبستان - لوح سما

آموزش کلیه دروس اول دبستان - لوح سما

این مجموعه لوح سما برای آموزش ، تمرین دروس ریاضی ، علوم ، قرآن ، فارسی برای دانش آموزان اول ابتدایی در محیطی جذاب و شاد تهیه شده است همچنین دارا..

40,000 تومان

آموزش کلیه دروس دوم دبستان - لوح سما

آموزش کلیه دروس دوم دبستان - لوح سما

این مجموعه لوح سما برای آموزش ، تمرین دروس ریاضی ، علوم ، قرآن ، فارسی برای دانش آموزان اول ابتدایی در محیطی جذاب و شاد تهیه شده است همچنین دارا..

40,000 تومان

آموزش کلیه دروس سوم دبستان - لوح سما

آموزش کلیه دروس سوم دبستان - لوح سما

1ین مجموعه لوح سما برای آموزش ، تمرین دروس ریاضی ، علوم ، قرآن ، فارسی برای دانش آموزان سوم ابتدایی در محیطی جذاب و شاد تهیه شده است همچنین دارا..

40,000 تومان

آموزش کلیه دروس چهارم دبستان - لوح سما

آموزش کلیه دروس چهارم دبستان - لوح سما

این مجموعه لوح سما برای آموزش ، تمرین دروس ریاضی ، علوم ، قرآن ، فارسی برای دانش آموزان چهارم ابتدایی در محیطی جذاب و شاد تهیه شده است همچنین دا..

40,000 تومان

آموزش کلیه دروس پنجم دبستان - لوح سما

آموزش کلیه دروس پنجم دبستان - لوح سما

این مجموعه لوح سما برای آموزش ، تمرین دروس ریاضی ، علوم ، قرآن ، فارسی برای دانش آموزان پنجم ابتدایی در محیطی جذاب و شاد تهیه شده است همچنین دار..

40,000 تومان

آموزش کلیه دروس ششم دبستان - لوح سما

آموزش کلیه دروس ششم دبستان - لوح سما

این مجموعه لوح سما برای آموزش ، تمرین دروس ریاضی ، علوم ، قرآن ، فارسی برای دانش آموزان ششم ابتدایی در محیطی جذاب و شاد تهیه شده است همچنین دارا..

40,000 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)